С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
 ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.  
 

 

Актуална информация за влезли в законна сила решения - на страницата на ВСС - раздел "Съдебни актове"

 


Влезли в законна сила решения за периода 01.11.2017 год. до 30.11.2017 год

Влезли в законна сила решения за периода 01.10.2017 год. до 31.10.2017 год

Влезли в законна сила решения за периода 01.09.2017 год. до 30.09.2017 год

Влезли в законна сила решения за периода 01.08.2017 год. до 31.08.2017 год

Влезли в законна сила решения за периода 01.07.2017 год. до 31.07.2017 год

Влезли в законна сила решения за периода 01.06.2017 год. до 30.06.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.05.2017 год. до 31.05.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.04.2017 год. до 30.04.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.03.2017 год. до 31.03.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.02.2017 год. до 28.02.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.01.2017 год. до 31.01.2017 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.12.2016 год. до 31.12.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.11.2016 год. до 30.11.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.10.2016 год. до 31.10.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.09.2016 год. до 30.09.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.08.2016 год. до 31.08.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.07.2016 год. до 31.06.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.06.2016 год. до 30.06.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.05.2016 год. до 31.05.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.04.2016 год. до 30.04.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.03.2016 год. до 31.03.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.02.2016 год. до 29.02.2016 год.

Влезли в законна сила решения за периода 01.01.2016 год. до 31.01.2016 год.

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР