С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
 СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.  
 

Съдебните актове на Районен съд гр.Сливен се публикуват на основание чл.64 от Закона за съдебната власт

СПИСЪКА СЕ АКТУАЛИЗИРА ЕЖЕДНЕВНО В СТРАНИЦАТА НА ВСС

 

Граждански дела в периода 01.11.2017-30.11.2017

Наказателни дела в периода 01.11.2017-30.11.2017
Граждански дела в периода 01.10.2017-31.10.2017 Наказателни дела в периода 01.10.2017-31.10.2017
Граждански дела в периода 01.09.2017-30.09.2017 Наказателни дела в периода 01.09.2017-30.09.2017
Граждански дела в периода 01.08.2017-31.08.2017 Наказателни дела в периода 01.08.2017-31.08.2017
Граждански дела в периода 01.07.2017-31.07.2017 Наказателни дела в периода 01.07.2017-31.07.2017
Граждански дела в периода 01.06.2017-30.06.2017 Наказателни дела в периода 01.06.2017-30.06.2017
Граждански дела в периода 01.05.2017-31.05.2017 Наказателни дела в периода 01.05.2017-31.05.2017
Граждански дела в периода 01.04.2017-30.04.2017 Наказателни дела в периода 01.04.2017-30.04.2017
Граждански дела в периода 01.03.2017-31.03.2017 Наказателни дела в периода 01.03.2017-31.03.2017
Граждански дела в периода 01.02.2017-28.02.2017 Наказателни дела в периода 01.02.2017-28.02.2017
Граждански дела в периода 01.01.2017-31.01.2017 Наказателни дела в периода 01.01.2017-31.01.2017
Граждански дела в периода 01.12.2016-31.12.2016 Наказателни дела в периода 01.12.2016-31.12.2016
Граждански дела в периода 01.11.2016-30.11.2016 Наказателни дела в периода 01.11.2016-30.11.2016
Граждански дела в периода 01.10.2016-31.10.2016 Наказателни дела в периода 01.10.2016-31.10.2016
Граждански дела в периода 01.09.2016-30.09.2016 Наказателни дела в периода 01.09.2016-30.09.2016
Граждански дела в периода 01.08.2016-31.08.2016 Наказателни дела в периода 01.08.2016-31.08.2016
Граждански дела в периода 01.07.2016-31.07.2016 Наказателни дела в периода 01.07.2016-31.07.2016
Граждански дела в периода 01.06.2016-30.06.2016 Наказателни дела в периода 01.06.2016-30.06.2016
Граждански дела в периода 01.05.2016-31.05.2016 Наказателни дела в периода 01.05.2016-31.05.2016
Граждански дела в периода 01.04.2016-30.04.2016 Наказателни дела в периода 01.04.2016-30.04.2016
Граждански дела в периода 01.03.2016-31.03.2016 Наказателни дела в периода 01.03.2016-31.03.2016
Граждански дела в периода 01.02.2016-28.02.2016 Наказателни дела в периода 01.02.2016-28.02.2016
Граждански дела в периода 01.01.2016-31.01.2016 Наказателни дела в периода 01.01.2016-31.01.2016

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР