С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
 Карта на сайта  
 Карта на сайта

 1. За нас
 2. История
 3. Структура
 4. Председател
 5. Съдии
 6. Служби
 7. Служители
 8. Съдебни зали
 9. Обслужвани общини
 10. Местонахождение
 11. Контакти
 12. Банкова информация
 13. Държавни такси събирани от съда
 14. Списък с насрочени дела
 15. Новини / Обяви
 16. Предложения / оплаквания
 17. Примерни съдебни бланки
 18. Окръжен съд - гр. Сливен
 19. Адвокати, Сливенски съдебен район
 20. Нотариуси съдебен окръг - Сливен
 21. План за подобряване работата на съда
 22. Проект „Партньорство за  прозрачност"
 23. Съдебни заседатели, правила за работа
 24. Граждани, правила за поведение в съда
 25. Връзки


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР