С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
 Контакти  
 Контактна информация

РАЙОНЕН СЪД – гр. СЛИВЕН

пл. “Х.Димитър” № 2
тел./факс: 044 /624091 – Съдебен администратор
тел./факс: 044 /622153 – Регистратура
тел. : 044 /632403 – Наказателно деловодство
тел./факс: 044 /662751 – Гражданско деловодство
              rs_sliven@abv.bg
           
Дан. № 4200001899
Булстат № 000590775
 
 
 


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР