С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
 Новини / Обяви  
 

Районен съд – Сливен събира оферти за извършване на ремонт на три кабинета и две канцеларии с обща площ от 285 кв.м., находящи се в сградата на Съдебната палата и ползвани от Районен съд – Сливен, на които да бъдат извършени следните ремонтни дейности:

-         сваляне на нарушена шпакловка;

-         грундиране;

-         поставяне на нова шпакловка;

-         боядисване;

-         почистване на помещенията.

 

Офертите да се адресират до Председателя на Районен съд – Сливен и да се предоставят в запечатан плик до 17.00 ч. на  09.10.2017 г. при съдебния администратор на РС – Сливен – стая 115, етаж І в Съдебната палата.

          Обявата е публикувана на 02.10.2017 г.гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР